DKLL Logistic

Skontaktuj się z nami!

Osmańska 5 lok. 1, 02-823 Warszawa Polska, Poland, Polonia tel. +48 22 110 06 19 biuro@dkll-logistic.pl wyceny@dkll-logistic.pl pon.-pt. 8:00 - 17:00

DKLL-logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 5/1, kod pocztowy 02-823, REGON 366661212, NIP 9512431050 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000666008, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 złotych.